GEERT HARDIUS LARSENIUS ELMQUIST

1793-1873


    

     Geert Hardius Larsenius Elmquist blev født i København d. 13. april 1793 som tredie barn af den fra Sverige omkring 1755 indvandrede skomager Gudmann Elmquist og dennes tredie hustru Mette Marie Sørensdatter (Thiested), men var sin fars syvende barn.
     Geert Hardius blev døbt i Sct. Nicolai kirke d. 28 april 1793 med følgende agtværdige borgere som faddere: Brygger Bech i Nørregade, Bymand (hvilket ifl. "Ordbog over det danske Sprog" bind III 1921 er en forældet betegnelse for kjøbstadsboer eller borger) Thomsen i Laxegaden, Peter Rold, Madam Mette Marie Kircksteen, Kaptainsenke i Nørregade, og Frøken Kragenskjold.
     Hverken om drengens opvækst i det alt andet end velstående hjem eller om hans skoleuddannelse foreligger der egentlige oplysninger, men traditionen vil melde, at Geert Hardius efter endt skolegang først sattes i købmandslære. Da hans forældre imidlertid (ifl. traditionen i denne gren af familien) ved Københavns bombardement i 1807 mistede alt, hvad den ejede og således kom i (endnu større) fattigdom, måtte lærepladsen opgives, og han blev sat i skomagerlære.
     Af skomagerlavets mesterprotokol fremgår det, at Geert Hardius gjorde mesterstykke d. 5. april 1811, og den 8. april samme år fik "Gerhard Larsenius Ellenqvist" borgerskab i København som skomagermester. I Raadstuens Borgerskabsprotokol er for ham anført: "Staar ved det borgerlige Infanteri".
     Det må antages, at Geert Hardius herefter har ernæret sig som skomagermester i København indtil 1818, da han flyttede til Århus, sandsynligvis på tilskyndelse af broderen Adolph Friederich, som på dette tidspunkt allerede havde erhvervet sig en position i denne by.
     D. 24 November 1818 fik Geert Hardius meddelt tilladelse til at have udsalg af skomagerarbejde i Aarhus, og sit borgerskab i København opsagde han året efter, d. 23. april 1819, hvorpå attest blev ham meddelt - og forud herfor havde han d. 6. april samme år fået borgerskab som skomagermester i Aarhus.

     Det følgende år d. 20 April 1820 indgik Geert Hardius ægteskab med

ANE MARIE FOLANDT

1800 - 1830

Om Ane Marie, der blev født d. 13-1-1800, véd vi ikke meget andet end, at hun var en, ni aar yngre, søster til Geert Hardius' svigerinde, Adolph Friederich's hustru: Helene Ambrosia - og altså datter af Murermester Folandt i København - se nærmere herom under (5). (I vielsesattesten er navnene skrevet som henh. Elmqvist og Foland.) Der findes, så vidt vides, ingen bevarede billeder af Ane Marie.

Ane Marie fødte

d. 4/1 1821 Christiane, og
i 1822 Theodor

men begge disse børn døde i okt. 1824.
I samme måned fødte Ane Marie

d. 20/10 1824 Clara Helene Frederikke og
d. 2/5 1826 Ottilia - samt
i 1828 Adolf, der dog døde allerede året efter, i 1829.

Vi véd ikke hvornår - men antager at det var i 1829 - at Geert Hardius med sin familie flyttede til Aalborg, hvor han nedsatte sig som skomagermester.

Forretningen i Aalborg synes at have gået godt. Vi véd blot, at Geert Hardius tjente så meget, at han i en "forholdsvis ung alder" (?) kunne opgive forretningen og købe sig en ret stor ejendom i byen, hvor han levede resten af sin tid som particulier. Han opgav gerne skomagerprofessionen, som han i sin tidlige ungdom ikke havde valgt af lyst, men af nød.

Ane Marie fødte i Aalborg endnu et barn:

den 27/7 1830   Jens Herskind E. -- men hun døde selv kun 2 uger senere, d. 10. aug. 1830.

Geert Hardius levede derefter som enkemand i Ålborg, men havde dog en lang årrække, vel indtil 1869, sin lillesøster, Ane Kirstine (8) Herskind, boende i samme by, og han havde også jævnlig kontakt med sin storebroder og dennes familie i Århus.
     Thorvald E. (551) har i sine erindringer om Mejlgade-hjemmet fortalt følgende lille træk herom:

"     Jævnligt kom der besøg fra Aalborg.
     Her boede min Bedstefaders Søster Ane, først gift med Kaperkaptajn Vogelsang, der forsvandt under Krigen med England; senere gift med Købmand, Jens Schibbye Herskind. Også Bedstefaders Broder Geert, tidligere Skomager og nu Enkemand boede i Aalborg.
     Familien (på Mejlgade) gjorde også tit Besøg i Aalborg; naturligvis agende de 14-15 Mil i Vogn. Paa en af disse Ture blev det uhjælpeligt Regnvejr, dobbelt uheldigt da Vognen var aaben, og Familien i Sommer-toiletter. Da man holdt sit indtog i Aalborg havde regnen opløst min Bedstemoders runde Straahat således, at den hang i Etager over hendes Ansigt, saa at Familien halvkvalte af Latter rullede op for Onkel Herskinds Dør."


     I familien findes iøvrigt intet bevaret om Geerts tilværelse eller karakter.

     Geert Hardius døde d. 28. dec. 1873 i en alder af 80 år. Han blev begravet på den gamle kirkegård i Aalborg.


- efter A.G.J.E.'s stamtavle og manuskript v/ Svend E. (7623) K.E.