Header

Om "Elmquist-Samfundet i Danmark".

Elmquist-Samfundet i Danmark er stiftet i 1947.
Ifølge vedtægterne er Samfundets formål at fremme slægtsfølelsen i den danske familie Elmquist. Som medlemmer kan optages personer, der nedstammer fra den ca. 1755 fra Sverige til Danmark indvandrede Gudmand Elmquist, samt sådanne personers ægtefæller og adoptivbørn. Til at varetage arbejdet er der valgt en bestyrelse, der koncentrerer sig om følgende opgaver:

2 gange årligt modtager medlemmerne en brevudsendelse, som indeholder rettelsesblade til stamtavlen, en biografi, nye ansigter i portrætgalleriet samt forskelligt nyt om familien.

Hvert 4. år afholdes der slægtstræf, hvor de forskellige grene af familien mødes til generalforsamling, middag og socialt samvær.

Kunne du have interesse i at blive medlem af Elmquist-Samfundet så kontakt Torsten Elmquist: toe@dr.dk

Medlemsskab koster årligt 100 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. for familier.